E - book HONEST GUIDE výstavbou

Plánujete riešiť si vlastné bývanie, resp. vymyslieť nejaký biznis plán? Neviete čo všetko to obnáša a ako to zvládnuť? ....prípadne už aj ako rodinka s deťmi?

E - book HONEST GUIDE výstavbou

Buďte vo výbornej kondícii pri zmene túžby na skutočnosť...zdravé návody nájdete v danej E – book publíkácii. Verím, že pre vás inšpiratívne návody, ktoré Vám pomôžu pohodlne prejsť procesom výstavby, pre akúkoľvek spoločnosť sa rozhodnete. Daný E-BOOK je napísaný v roku 2019, t.j. naša spoločnosť prešla v roku 2020 štrukturálnou prestavbou spoluprác ako aj prepracovaním skladby stien s použitím overených high - technológií/ náš aktuálny VILLAS nový koncept JMP HOUSES s.r.o. & Design by Yarmila nájdete na https://www.jmph.sk/en/

Postup, ktorý uvádzam v 11. krokoch korešponduje v pokračovaní so súčasnosťou a dané návrhy pôdorysov sú aktuálne prepracované do autonómnych a multifunkčných parametrov skladieb Intelligentných Villa Houses. Daný tzv. fotoalbum myslel aj na deti, ktoré sa riadia prvotne pomocou symbolov a obrázkov, ktoré v texte nájdete. / + za každou zvládnutou kapitolou v podobe výstavby je možné si všetko dokumentovať formou foto, poznámok, prípadne obrázkov Vašich detí./ Užívajte :-)

Každopádne daná publikácia myslela aj na čitateľov, ktorí zvažujú aj iné formy kvality bývania, investovania.

Forma a obsah akým je daná publikácia smerovaná je výpoveďou búrania šnurovaného perfekcionalizmu, kde profesionalita, oko na detail a forma rozvojového myslenia sú v symbióze. Publikácia je istým vnútorným aj vonkajším rozhovorom. pre každého čitateľa.

Buďte konštruktívne nároční, v konečnom dôsledku si zabezpečíte pre seba vždy efektné a funkčné výsledky.


E- BOOK pre Vás , vytvorené s radosťou a prianím tej najvhodnejšej voľby.

S úctou Yarmila Neuschlova


Thanks and permission to publish from some of our lovely readers.