E - book HONEST GUIDE výstavbou

Plánujete riešiť si vlastné bývanie, resp. vymyslieť nejaký biznis plán? Neviete čo všetko to obnáša a ako to zvládnuť? ....prípadne už aj ako rodinka s deťmi?

Vážení priatelia; dovoľujeme si Vám ponúknuť E-BOOK k stiahnutiu na Vami zadaný a registrovaný email kontakt na jmph.sk/en v hodnote 10€ s DPH. V prípade záujmu nás kontaktujte; tešíme sa na Vaše názory, pripomienky, postrehy, vyjadrenia.

Ďakujeme; majte dobré dni.

E - book HONEST GUIDE výstavbou

Buďte vo výbornej kondícii pri zmene túžby na skutočnosť...zdravé návody nájdete na https://lnkd.in/eCrs_4Bz / /v danej PDF verzii dostanete verím, že pre vás inšpiratívne návody, ktoré Vám pomôžu pohodlne prejsť procesom výstavby, pre akúkoľvek spoločnosť sa rozhodnete. Daný E-BOOK je z roku 2019, t.j. naša spoločnosť prešla v roku 2020 štrukturálnou prestavbou spoluprác ako aj prepracovaním skladby stien s použitím overených high - technológií/ náš aktuálny VILLAS nový koncept JMP HOUSES s.r.o. & Design by Yarmila nájdete na https://www.jmph.sk/en/.Postup, ktorý uvádzam v 11. krokoch však korešponduje v pokračovaní so súčasnosťou a v prípade, že Vás predsa záujmu dané návrhy pôdorysov v prepracovaní do autonómnych a multifunkčných parametrov skladieb VILLA HOUSES ich pre Vás upravíme na aktuálny takmer sebestačný INTELIGENT VILLA HOUSES projekt. Daný tzv. fotoalbum myslel aj na deti, ktoré sa riadia prvotne pomocou symbolov a obrázkov, ktoré v texte nájdete. / + za každou zvládnutou kapitolou v podobe výstavby je možné si všetko dokumentovať formou foto, poznámok, prípadne obrázkov Vašich detí./Užívajte :-)E- BOOK pre Vás , vytvorené s radosťou a prianím tej najvhodnejšej voľby. S úctou Yarmila Neuschlova
V prípade, že E-knihu z nejakého dôvodu neoceníte, garantujeme 100% vrátenie platby./v prípade, že Vy uvediete predsa len akýkoľvek dôvod, my radi oceníme Vašu spätnú informáciu k zlepšeniu./ ĎAKUJEME

Thanks and permission to publish from some of our lovely readers.

Vážení priatelia; dovoľujeme si Vám ponúknuť E-BOOK k stiahnutiu na Vami zadaný a registrovaný email kontakt na jmph.sk/en v aktuálnej hodnote 10€ s DPH. Zdarma bol venovaný do roku 2022 Vám mnohým známym aj neznámym, verím, že potešilo, pomohlo. Od niektorých nám prišli milé poďakovania. V prípade záujmu nás kontaktujte, tešíme sa na Váš záujem.

Ďakujeme; majte dobré dni.

https://lnkd.in/eyTQnvvF

Dear friends; we take the liberty of offering you an E-BOOK for download to the email contact you entered and registered at jmph.sk/en at the current value of €10 including VAT.It was donated free of charge until 2022 to many people you know and don't know, I believe that it pleased and helped. We received nice thanks from some of them.If you are interested, please contact us, we look forward to hearing from you.We thank you; have a good day