Pohľad na dizajn, architektúru a aktuálne novinky očami JMP HOUSES...

Vlastnosť je všetko, čo predmet má, a teda má nielen aspekt kvalitatívny, ale aj kvantitatívny, javový i podstatový. Vlastnosť je predmetom skúmania tak kvalitatívnej ako aj kvantitatívnej analýzy. Odhalenie vlastností je jedným z hlavných cieľov poznávania.