Novodobé zrubové villy od JMP HOUSES s konceptom Design by Yarmila

05.11.2023
        Intelligent ECO VILLA/S IN LUXURY

Novodobé Inteligentné zrubové villy v MULTI COMFORT living z polárnej borovice aj ako víkendové villy postavené v zmysle platnej legislatívy danej krajiny s interiérovým konceptom Design by Yarmila.

Inšpitujte sa na youtube channel JMP HOUSES & DESIGN BY YARMILA videom 6VILLAS pre viac informácii.

Prečo zrubové VILLA/S?

Drevo sa nielen v škandinávskych krajinách považuje za historický ekologický stavebný materiál s dobrými tepelnotechnickými, estetickými, úžitkovými, technologickými a mechanickými vlastnosťami. Preto inšpirujúcim príkladom  nielen pre slovenských výrobcov môže byť napríklad aj výroba kvalitných zrubových stavieb vo Fínsku.

S našim MULTI COMFORT living variante sme nadviazali a doplnili tento typ VILLA/S o podstatné paramentre v zmysle rešpektovania požiadaviek a uspokojenie nárokov investorov s vnímavým zachytávaním meniaceho sa sveta.


Spôsob výstavby zrubových domov vo Fínsku na Slovensku a v iných krajinách

Z hľadiska tepelnej ochrany sa pri týchto drevostavbách paradoxne uprednostňuje spôsob výstavby z jednovrstvových zrubových stien pred sendvičovou skladbou plášťa. Dôvodov je niekoľko:

  • podpora historického tradičného spôsobu výstavby, ktorý je najbližšie k prírode (pre fínskeho stavebníka je neprijateľné obkladať natívne priznané drevo izoláciou, najmä ak nie je na prírodnej ekologickej báze);
  • drevo má po ustálení vlhkosti v stavbe lepšie tepelnotechnické vlastnosti, ako sa uvádza vo výpočtoch (pri preukazovaní tepelnotechnických vlastností sa vo Fínsku pre borovicu uvažuje súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,12 W/(m . K), čo je 1,5-násobne menej ako pre mäkké drevo podľa STN 73 0540. Vzhľadom na ďalšie vlastnosti dreva, napr. sálavé a akumulačné, majú drevené zrubové stavby pri zabezpečení tepelnej pohody podstatne nižšiu spotrebu tepla na vykurovanie, akoby sa podľa výpočtov očakávalo;
  • drevené zruby majú podľa výskumov zhruba 6-násobne nižšiu energetickú náročnosť pri výstavbe ako stavby na silikátovej báze. Takisto majú zápornú bilanciu energie na likvidáciu, čo môžu byť prínosom v celkovej bilancii energie počas životného cyklu ekonomicky navrhnutej budovy.

Aj pre tieto dôvody nemajú vo Fínsku natívne zrubové domy nijaký problém s preukazovaním tepelnej ochrany a energetickou certifikáciou (pre túto kategóriu sú zmysluplne vyčlenené samostatné normatívne požiadavky).

Náš MULTI COMFORT living variant nami ponúkaných novodobých zrubových VILLA/S , t.j. ECO VILLAS IN LUXURY v zmysle prepracovania k tým najvyšším ukazovateľom nadštandardu poskytuje nadkomfort čo do mesačnej energetickej úspory ako aj možností dotvorenia interiérových stien jedinečnými detailami rôznych druhov omietok i drevených obkladov, zároveň si však vyšší sedlový strop v interiéri zachováva typický zrubový štýl/ t.j. viditeľnosť dreva.

Nami ponúkaný variant je v zmysle rôznorodostí legislatív daných krajín aplikovateľný s najvyššou kvalitou.

Vyššie stropy až do štítu umožňujú vyhrať sa s interiérom a ponúknuť budúcemu investorovi inštaláciu sofistikovaných a dizajnových svietidiel.


Prečo z polárnej borovice?

Vlastnosti polárnej borovice

Na štruktúre a vlastnostiach tohto dreva sa podpísali extrémne klimatické podmienky. Spomedzi mäkkých drevín patrí k najhúževnatejším a najtrvanlivejším. Má dobré tepelnotechnické vlastnosti a vysokú objemovú stálosť pri zosychaní. Aj preto ponúkame našim klientom tento typ novodobých zrubových VILLA/S. 

Doprava a výstavba novodobej zrubovej villy

Typická konštrukcia novodobého fínskeho zrubu
Novodobý fínsky zrub je zo štvorstranne opracovaného lepeného alebo masívneho dreva (v závislosti od hrúbky a požadovaných vlastností), s dômyselnou geometriou na tesnenie stykov s dvoma štádiami - odvodom vody a drážkou na aplikáciu tesnenia proti infiltrácii vzduchu, s prepracovaným systémom rohových stykov, kotvení, výstužných prostriedkov a všetkých uzlových detailov. Pri veľkých výrobcoch s automatizovanými linkami je profil často unifikovaný v niekoľkých základných rozmeroch, ktoré sa premietnu aj do tvaru stropnice.
Počítačom podporený systém kontroly kvality zvyšuje štandard a umožňuje robiť menšie množstvo chýb či nepodarkov. Všetky drážky na tesárske spoje, styky a rozvody inštalácií sú vytvorené na presných drevoobrábacích centrách s CNC strojmi.

Konštrukčné systémy sú dlhodobo odskúšané a overené praxou, majú však svoje limity z hľadiska rozmerov či celkovej dispozície. Tieto parametre ale majú výrobcovia podchytené v podkladoch pre projektantov a vďaka dobre fungujúcej technickej podpore v návrhovej a predvýrobnej fáze.

Výrobcovia orientovaní na vývoz majú prepracovaný systém expedície, balenia, označenia jednotlivých dielov, dopravy a samotnej montáže, takže výstavba týchto domov je pomerne jednoduchá a rýchla. Napriek tomu sa neodporúča zveriť montáž neprofesionálnej firme, lebo zruby sa expedujú vo výslednej mechanickej povrchovej úprave, ktorá umožňuje vyniknúť nezvyčajnej textúre dreva, ale na ktorej vidieť každé - i najmenšie - poškodenie, opravy či prebrúsenie povrchu.

Výsledkom je stavba, ktorú nemožno vnímať len v rovine fyzikálno-technických charakteristík. Často znamená aj podstatnú zmenu životného štýlu a vnímania obytného prostredia. Výroba zrubových stavieb vo Fínsku je v súčasnej situácii podnetná nielen i  pre slovenských výrobcov.

Špeciálne tradičné stierky ako interiér, ktorý je doplnený a povýšený ako prvok novodobej modernej zrubovej villy.

AKTUÁLNA vychytávka ECO VILLA IN LUXURY vo výmere 130m2,  3 izbový variant zrubovej  vilky v cene 440.000EUR s DPH s interiérom, zelenými technológiami, základovou doskou./ naša služba KEY servis/.

K cene je potrebné pripočítať cenu za pozemok, v prípade ak nim nedisponujete.