LIVE                                  EPIC       

04.07.2023

DO NOTHING YOU WILL LIVE LONGER........

....čo tým mal autor tohto sloganu na mysli....nakoľko sa jedná o tvorivého človeka isto, nakoľko umenie je fikciou, ktorá nám skutočne dokáže ukázať a preniesť nás do reálnej pravdy, nejedná sa z môjho pohľadu reality o ľahostajnosť a lenivosť.

Často sa až príliš zaoberáme akciou a výkonom, programom, plánmi a zabúdame na seba a to, že skutočne je najdôležitejšie len tak plynúť a vnímať prítomnosť, s ktorou skutočne nerobíme nič, necháme ju prejaviť sa.

V prítomnosti preskladať to čo cítime, ako žijeme, kde sú naše sny a túžby, ktoré máje záujem si plniť a jednoducho bez porovnávania žiť náš EPIC LIFE.

Každý ten svoj!


Vykašľať sa na porovnávanie a tlak na akési pseudonapredovanie. Vytvárať si každý deň a každú sekundu so zážitkom a v prítomných príjemných emóciách, ktoré nás napĺňajú a bavia. Veď kto z nás rád zostáva na rovnakom mieste? Všetci máme záujem o napredovanie. Každé tempo je však pre toho, či onoho iné. A tak to je najsprávnejšie.

Zároveň sme si navzájom inšpiráciou a nie konkurenciou, ktorá v podstate neexistuje. Je to len porovnávanie si sily, moci a prípadnej nevyrovnanosti a nezrelosti v danom stave na danú situáciu a tiež nastavenie.....

Ako vlastne vyzerá EPIC LIVE?.....takto?!

 

Môže vyzerať takto jednoducho......

a inšpiratívne,...prípadne úplne inak, po svojom!

LIVE EPIC v roku 2021 podľa PANTONE

.....farby roka, ktoré vybrali pre oblasť módy, dizajnu...

Ultimate Grey a IlLuminating

 - prvá ako symbol pevných a spoľahlivých elementov, ktoré sú večné a poskytujú pevný základ.

 - druhá ako jasná a veselá žltá, hrejivý žltý odtieň je preniknutý slnečnou energiou.

Každého totiž očarí niečo iné a práve preto je všetko tak pestré a spoločne preto môžeme tvoriť a vzájomne sa obohacovať. Podporujme sa s rešpektovaním!

MAKING THE WORLD A BETTER HOME