Ako sa hodnotia enviromentálne kritériá stavieb?

09.06.2023

5 kritérii:

1. Použitie 100% obnoviteľnej energie

2. Hospodárenie s vodou(vypúšťanie čistej vody)

3. Spoločenská zodpovednosť ( pozitívny dopad na komunitu)

4. Znovuvyužitie materiálov( recyklovateľnosť/ kompostovateľnosť)

5. Zdravé materiály(vplyv na človeka a životné prostredie)

Prečo stavať zdravé domy?

:) lebo sú zdravé?!

V roku 1982 odsúhlasila Svetová zdravotnícka organizácia názov" Syndróm chorých budov"( Sick Building Syndrom SBS) a ten sa teraz najčastejšie používa.

SBS sa prejavuje rôznymi zdravotnými symptómami. Medzi najčastejšie zaraďujeme:

- podráždenie, pálenie, slzenie očí

 - podráždený, alebo "zapchatý nos", krvácanie z nosa , svrbenie v nose, podráždenie horných dýchacích ciest, problémy pri prehĺtaní

 - suchá, podráždená, svrbiaca pokožka, niekedy s vyrážkou

 - bolesť hlavy, únava, podráždenosť a poruchy koncentrácie


Technologicky vyspelé spoločnosti môžu a musia znižovať vlastnú energetickú spotrebu...Potrebné je však aj celoplanetárne prerozdeľovania energetických zdrojov, aby ku nim mali prístup aj tie krajiny, ktoré sú ho zbavené.

prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., Technical University of Zvolen, Faculty of Wood Science

Michal Zibrin

JMP HOUSES s.r.o. & Design by Yarmila