8. Príprava pozemku na umiestnenie stavby 

12.12.2018

MOTTO: "TU je doma!"

   V tejto fáze ste si už prešli viacero pozemkov, kde by mala Vaša stavba stáť a jeden ten "Váš" je vybraný a Kúpnou zmluvou aj spečatený/ teda podpísaný z oboch strán/ notársky overený predávajúcim, pozemok už vlastníte./ resp. nadobudnete darovaním, zdedením, atď.../