4. Hor sa na stavebný úrad!

16.12.2018

MOTTO: "Zákres Sna v dizajnovom a technickom prevedení v podobe inžinieringu je na svete!"


 Vybavenie stavebného povolenia ideálne vyriešite vo firme, ktorá Vám danú stavbu postaví.

 Ak poznáte odporučenú fundovanú osobu, ktorá Vám s danou službou pomôže a máte na ňu skvelé odporúčania aj táto forma je vyhovujúca.

 V prípade drevostavieb J M P HOUSES prejdú v optimálnom prípade od začiatku výroby do nasťahovania sa 3 mesiace.

 Súbežne s týmto krokom prebieha aj oslovenie geodeta, ktorý Vám presne vytýči pozemok, v podobe Geometrického plánu (teda presné hranice pozemku). Pri už spracovanom projekte domu zameria aj presné miesto kde bude stavba na pozemku reálne umiestnená. Celý proces je v súlade s projektom, územným plánom danej lokality a výstavbou daného typu domu.

 Tieto služby pre našich klientov zabezpečujeme pomocou služby "KĹÚČ" my.