10. Domy na celoročné bývanie - kolaudácia 

10.12.2018

MOTTO: "Šťastné čísla JMP HOUSES pre najlepšie bývanie!"


 Celý stavebný a realizačný proces výstavby a pripojenia na inžinierske siete stavby (elektrika/voda/plyn/kanalizácia/čistička) je oficiálne spečatený právoplatným rozhodnutím. Z príslušného stavebného úradu je vydané súpisné číslo stavby. Úspešným cieľom je zápis stavby ako skolaudovanej na príslušnom Okresnom úrade (Katastrálny odbor v danej lokalite).